Een stijlvol persoonlijk afscheid op “De Koperen Hoorn” 

Nabestaanden zoeken steeds vaker een bijzondere manier om afscheid te nemen van een overleden dierbare, waarbij de betrokkenheid van familie en vrienden centraal staat. Bent u of was de overledene altijd al gefascineerd door het water en de natuur? Dan is verstrooiing van de crematie-as op het water waarschijnlijk een waardige manier om afscheid te nemen.

Uitstrooien van de as op een zelf gekozen plaats is een veel voorkomende wens, maar aan veel voorschriften gebonden. Omdat de “De Koperen Hoorn” ook dergelijke verzoeken kreeg en graag de mogelijkheid biedt om in een sfeervolle omgeving omringt door wie u maar wilt, afscheid te nemen en de as te verstrooien, hebben wij van de desbetreffende instanties een vergunning gekregen om dergelijke vaartochten te mogen organiseren.

Vooraf of na het verstrooien van de as, wordt u in de gelegenheid gesteld om op uw eigen wijze afscheid te nemen. (b.v. bloemen strooien of een toespraak houden). Ook kan tijdens de plechtigheid uw meegebrachte muziek cd worden afgespeeld. Tevens  is er de mogelijkheid om een koffietafel, lunch of een door u gekozen catering  aan boord te verzorgen.

Na de verstrooiing vaart de boot een cirkel rond de plaats waar de as is verstrooid. Bij het verlaten van deze plaats geeft de schipper, ten teken van afscheid, 3 hoornsignalen, waarna de boot terug keert naar de opstapplaats.